Koľko energie spotrebuje klimatizácia?

Chladiaci/vykurovací výkon klimatizácie sa udáva vo watoch. Koľko elektrickej energie spotrebuje klimatizácia udáva elektrický príkon. Každá klimatizácia má štítok energetickej triedy, ktorá ich rozdeluje do tried od A po G. Efektivitu chladenia udáva koeficient COP/EER. Čím je koeficient vyšší, tým je samotné zariadenie úspornejšie a efektívnejšie.

COP – Coefficient of Performance – koeficient využiteľnosti energie v režime kúrenia. Čím vyšší, tým úspornejší a výkonnejší. Podľa výšky koeficientu COP sa klimatizácia zaraďuje do triedy energetickej účinnosti A až G. EER-Energy Efficiency Rating – koeficient využiteľnosti energie v režime chladenia. Čím vyšší, tým lepší (úspornejší a výkonnejší). Podľa výšky koeficientu EER sa klimatizácia zaraďuje do triedy energetickej účinnosti A až G, kde A je najúspornejšia.