Aké povolenia budem potrebovať pri rekonštrukcií?

Statický posudok – krok, ktorému sa často nemožno vyhnúť v prípade, že dôjde k búraniu nosných priečok či murovaniu nových priečok. Projektová dokumentácia – Projektová dokumentácia predstavuje rozsiahly súbor schém a výkresov doplnených textovou časťou. Usmerňuje celý vzhľad stavby a priebeh stavebného procesu. Súčasťou projektovej dokumentácie je podrobný opis daného objektu, jeho výzor aj funkčnosť.  Ohlásenie alebo stavebné povolenie – ak sa jedná iba o drobné úpravy, ktoré nijakým spôsobom nezmenia dispozíciu bytu, postačí ohlásenie o rekonštrukcii na príslušný stavebný úrad a upozornit susedov.