Rekonštrukcia

Statický posudok – krok, ktorému sa často nemožno vyhnúť v prípade, že dôjde k búraniu nosných priečok či murovaniu nových priečok. Projektová dokumentácia - Projektová dokumentácia predstavuje rozsiahly súbor schém a výkresov doplnených textovou časťou. Usmerňuje celý vzhľad stavby a priebeh stavebného procesu. Súčasťou projektovej dokumentácie je podrobný opis daného objektu, jeho výzor aj funkčnosť.  Ohlásenie alebo stavebné povolenie - ak sa jedná iba o drobné úpravy, ktoré nijakým spôsobom nezmenia dispozíciu bytu, postačí ohlásenie o rekonštrukcii na príslušný stavebný úrad a upozornit susedov.

Treba brať na vedomie že každá rekonštrukcia je individuálna od ktorej sa odvíja dĺžka prerábky. Pri kompletnej rekonštrukcii priemerného trojizbového bytu sa zväčša zmestíte do 6 až 8 týždňov, všetko závisí od rozsahu prác a skrytých závad ktoré sa počas procesu vyskytnú.

1. Obhliadka, plán rekonštrukcie a cenová ponuka

2. Statický posudok (ak je nutný)

3. Ohlásenie alebo stavebné povolenie

4. Búracie práce

5. Elektrické rozvody

6. Vodoinštalácia a kúrenie

7. Obklady, sádrokartonárske a maliarske práce

8. Elektroinštalácia

9. Položenie podlahy

10. Dvere a zárubne

11. Zariadenie interiéru