Máte záujem o kúpu klimatizácie? V tomto článku sa dozviete, na čo všetko treba myslieť pred jej montážou a aké povolenia potrebujete. 

Umiestnenie vonkajšej klimatizačnej jednotky 

Pred montážou klimatizácie do bytu je dôležité dohodnúť montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky na bytovom dome a spôsob odvedenia kondenzátu. Platí pravidlo, že vlastník bytu by nemal zasahovať do spoločných priestorov bytového domu bez povolenia správcu bytového domu a nemal by narušovať vizuálnu stránku objektu. 

Pri bytových domoch v pamiatkových zónach umiestnenie vonkajšej jednotky podlieha schvaľovaniu Pamiatkového úradu.  Z pohľadu povolení je najjednoduchším riešením umiestnenie vonkajšej klimatizačnej jednotky na balkón alebo loggiu bytu. Toto riešenie nepotrebuje schvaľovanie. Vonkajšia jednotka sa umiestni do vnútornej časti loggie alebo balkóna na stenu alebo na podlahu. 

Vonkajšia jednotka klimatizácie do bytu je prepojená s vnútornými jednotkami elektrickými káblami a rozvodmi chladiva v medenom potrubí. Trasy medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami by mali byť čo najkratšie.  Ak dispozícia bytu neumožňuje umiestnenie vonkajšej jednotky klimatizácie na balkón alebo loggiu bytu, je možná montáž klimatizácie na fasádu domu. Na jej uchytenie sa použijú špeciálne konzoly.  

Umiestnenie vonkajšej klimatizačnej jednotky na fasádu bytu podlieha schvaľovaniu správcom bytového domu, ktorý by na to mal mať určené pravidlá. Tie určujú postup a spôsob pri jej umiestnení a nediskriminujú vlastníkov, ktorí nemajú možnosť umiestniť vonkajšiu jednotku na balkón alebo loggiu.  Ideálne je prediskutovať túto vec na schôdzi vlastníkov bytov a zaviazať správcu k tomu, aby určil pravidlá pre každý typ bytu. 

Pre byty na poslednom poschodí bytového domu je pre montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky vhodná aj strecha. Tento spôsob sa z pohľadu povolení riadi rovnakými princípmi ako umiestnenie na fasádu. 

Ako bolo spomenuté v prípade pamiatkových zón, posledné slovo má Pamiatkový úrad.