Čo je to vzduchotechnika?

Vzduchotechnika sa používa na vetranie uzavretých priestorov. Ide o komplexný systém, ktorý na základe rozdielov tlaku zabezpečuje prívod a odvod vzduchu, vzduch ohrieva, ochladzuje, zvlhčuje, čistí alebo odvlhčuje