Vzduchotechnika

Vzduchotechnika slúži na vetranie uzavretých priestorov. Na základe tlaku a tlakových rozdielov zabezpečuje prívod a odvod vzduchu z vetraného interiéru, preto sa najčastejšie používa v reštauráciach, administratívnych budovách ako aj rôznych komerčných priestoroch. Rekuperácia predovšetkým komplexne rieši efektívne vetranie a nákladovosť na základe spätného získavania tepla, preto je najpoužívanejšia v bytových priestoroch, rodinných domoch.

Zariadenie tzv. rekuperátor či krížový výmenník, v ktorom dochádza k výmene tepla medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom. Tento proces so spätným získavaním tepla vám zníži doterajšie prevádzkové náklady, zvyšuje a udržiava kvalitu vzduchu v interiéry.

Vzduchotechnika sa používa na vetranie uzavretých priestorov. Ide o komplexný systém, ktorý na základe rozdielov tlaku zabezpečuje prívod a odvod vzduchu, vzduch ohrieva, ochladzuje, zvlhčuje, čistí alebo odvlhčuje