Kde bude vhodnejšia Rekuperácia a kde Vzduchotechnika?

Vzduchotechnika slúži na vetranie uzavretých priestorov. Na základe tlaku a tlakových rozdielov zabezpečuje prívod a odvod vzduchu z vetraného interiéru, preto sa najčastejšie používa v reštauráciach, administratívnych budovách ako aj rôznych komerčných priestoroch. Rekuperácia predovšetkým komplexne rieši efektívne vetranie a nákladovosť na základe spätného získavania tepla, preto je najpoužívanejšia v bytových priestoroch, rodinných domoch.