Klimatizácie

Je klimatizácia vhodná pre alergikov?

Táto téma sa priamo týka aj zariadenia, ktoré sa v poslednom období stáva časťou väčšiny uzavretých priestorov a aj našich domácností, a tým je klimatizácia...

Ako vybrať klimatizáciu do domu?

Montáž pozostáva z vŕtania prierazov medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami, medených rozvodov chladiva, elektrického pripojenia, odvodu kondenzátu, ktorý vzniká vo vonkajšej jednotke a potrebného príslušenstva a účtuje sa samostatne...

Ako vybrať klimatizáciu do bytu?

Letá sú na Slovensku viac a viac teplejšie ,a intenzívnejšie. Tropické dni, kedy teplota prekročí 30°C , z roka na rok pribúdajú a trápia nás čoraz viac. Teplota v interiéroch a hlavne v bytoch stúpa priamo úmerne s teplotou vonkajšieho prostredia....

Načo myslieť pred montážou klimatizácie?

Pred montážou klimatizácie do bytu je dôležité dohodnúť montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky na bytovom dome a spôsob odvedenia kondenzátu. Platí pravidlo, že vlastník bytu by nemal zasahovať do spoločných priestorov bytového domu bez povolenia správcu bytového domu a nemal by narušovať vizuálnu stránku objektu...